Hondenbos Ollie

Uitlaatservice instructie en advies.

Inschrijfformulier & algemene voorwaarden Hondenbos Ollie.

Algemene voorwaarden Uilaatservice Hondenbos Ollie 

 
Entingen en gedrag • Uw hond dient gezond te zijn. • Uw hond dient aantoonbaar beschermd te zijn tegen veel voorkomende hondenziekten(Cocktail, Weil, Parvo). • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen. • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden. • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe. • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling. • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te geven op het inschrijfformulier of tijdens het intake gesprek. 
 
Schade/ aansprakelijkheid • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering. • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden. • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice. • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond. 
 
Lengte wandeling en weeralarm • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden. • De uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen). • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan. • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond 
• Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken. 
 
Afzeggen en opzeggen • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald. • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald. • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:  • Ziekte. • Prive/ familie omstandigheden. • Weeralarm of extreme gladheid. 
 
Het (sleutel)contract en betalingen • U dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent. • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract” • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben. •Het verschuldigde bedrag dient vooraf te worden voldaan. .• Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart. • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Hondenbos Ollie, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond. 
 
Sleutelcontract Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel: Hondenbos Ollie verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant: • Niet zal dupliceren. • Niet zal voorzien van adres. • Zorgvuldig in huis zal bewaren. • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden. • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden. • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden. Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal hondenbos Ollie de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Hondenbos Ollie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan

UA-90799381-1